AKUSTINĖS LUBOS | Lietuva

Armstrong Vizija – Misija – Vertybės

Vizija – Misija – Vertybės
Mūsų vizija, misija ir vertybės vaidina svarbų vaidmenį Armstrong veikloje. Mūsų daromi sprendimai, santykiai su klientais ir tiekėjais, būdas kokiu bendradarbiaujame su kitais departamentais .. viską apibrėžia vizija, misija ir vertybės.
 
Vizija: mes vykdome savo pažadus
Mes siekime, kad Armstrong būtų įmonė, vykdanti savo pažadus. Tai reiškia, kad mes vykdome pažadus savo klientams, tiekėjams, bendradarbiams ir bendruomenėms.

Ši Armstrong vizija nekito per visą įmonės istoriją. Nuo 1864 metų mes gaminome medicininius kamštelius ir pardavinėjome juos su mūsų apskritimu „A“, Armstrong vardas liudijo kokybę, inovacijas ir sąžiningumą. „Tegul pirkėjas tiki mūsų žodžiu“ - taip galima apibendrinti mūsų požiūrį į kokybę .
 
Misija: paprasčiau, greičiau, geriau ... bendrai
Procesų tobulinimas – tai didelė dalis mūsų strategijos kaip įmonės, siekiančios vykdyti savo misiją – Paprasčiau. Greičiau, Geriau ... Bendrai. Tai padeda mums didinti našumą ir gauti geresnius rezultatus mūsų klientams, tiek vidiniams, tiek išoriniams.

Štai keletas Armstrong įmonėje naudojamų procesų tobulinimo technikų:

  • Savo kiemo valymas yra paprastas būdas, kai susitelkiama ties vidinėmis problemomis ir jos išsprendžiamos 30 dienų laikotarpyje.
  • Novatoriškumas – tai procesas, skirtas analizuoti ir greitai gerinti pagrindinius verslo aspektus.
  • Šeši Sigma tai procesų tobulinimo metodologija, skirta sumažinti defektų skaičių procesų metu.
 
Vertybės: pagarba, dorumas, įvairovė ir aptarnavimas
Šios vertybės lieka tvirtas pagrindas ant kurio statoma Armstrong ateitis. Mūsų lūkesčiai yra, kad visų asmenų elgesys ir verslo sprendimai atitiktų šias vertybes:
  • Pagarba : gerbti atskirų žmonių orumą ir prigimtines teises visame kame bendraujant su žmonėmis.
  • Dorumas: palaikyti aukštus moralės ir etikos standartus ir taip pat visame bendravime atspindėti sąžiningumą, dorumą, patikimumą ir tiesumą.
  • Įvairovė: mes priimame visų žmonių nuomones ir idėjas.
  • Aptarnavimas: aptarnauti gerai ir tinkamai subalansuoti visų susijusių verslo grupių - klientų, akcininkų, darbuotojų, tiekėjų, bendruomenės, valstybės ir visuomenės - interesus.

 


Gaminiai

Svarbiausios vietos

Ištekliai ir specifikacijos

Ieškoti