AKUSTINĖS LUBOS | Lietuva

Terminų žodynas | Akustika

Prašome peržiūrėti Akustikoje bendrai naudojamas sąvokas:
Akustika
Briaunos tipai | Montavimas | Sistemos
Ugnis
Kiti apibrėžimai
A-svertinis decibelas – dB (A) – A-svertas – tai išmatuotam garso slėgiui naudojamas aproksimacijos būdas, kuris artimai atitinka ausies atsaką įprastai girdimų garso lygių diapazone ir todėl gerai koreliuoja su subjektyvia reakcija į garsą. .

Dažnis -  tai skaičius, nurodantis kiek kartų per sekundę garso šaltinis generuoja garso bangas, išreiškiamas Hercais ( Hz)..

Hercas (Hz) - dažnio matavimo vienetas. Vienas ciklas per sekundę – tai vienas Hercas.

Triukšmo sumažinimo koeficientas, NRC - atsitiktinio kritusio garso sugėrimo koeficientų vieningas deskriptorius. Nustatytas ASTM 423 90a standarte kaip aritmetinis vidurkis, imant artimiausią 0,05 kartotinį, išmatuotų garso sugėrimo koeficientų keturių vienos-trečiosios oktavos juostos pločio centriniams dažniams - 250, 500, 1000 ir 2000 Hz.

Reverberacija - tai garso išlikimas uždaroje erdvėje jam nuolatos atsispindint nuo paviršių (sienų, lubų, grindų ir t.t.), kai garso šaltinis nutyla. Reverberacijos trukmė yra svarbus garso kokybę ir lygį uždaroje patalpoje įtakojantis dydis.

Reverberacijos trukmė –tai laikas sekundėmis, kurio reikia, kad reverberuojantis garsas uždaroje patalpoje susilpnėtų iki vienos milijoninės (60 dB) dalies pradinio intensyvumo. Reverberacijos trukmė priklauso nuo garso dažnio ir paprastai matuojama vienos trečiosios oktavos arba oktavos pločio juostose.

Garso sugėrimas - garso energijos virtimas šiluma (dėl trinties) jam praeinant pro medžiagą arba atsimušant į ją, arba iššaukiant oro masės rezonansą.

Garso slopinimas - terminas naudojamas apibūdinant garso sklidimą tarp patalpų su vieninga erdvę virš pakabinamų lubų.

Garso izoliacija – bendrai naudojamas terminas, apibūdinantis oru sklindančio garso atskyrimą tarp erdvių, kurį atlieka tarp jų esanti pertvara.

Sound Transmission Class, STC - Garso sklidimo klasė, STC – vieningas įvertinimas, naudojamas apibūdinti laboratorijoje išmatuotą oru sklindančio garso praradimą. Ji apskaičiuojama pagal ASTM E E413-87 standartą naudojantis išmatuotomis garso praradimo vertėmis pagal ASTM E 90-90 standartą 125-4000 Hz dažnių ruože.

Svertinis garso sugėrimo koeficientas, alfa w – tai atsitiktinio kritusio garso sugėrimo koeficientų vieningi įvertinimai nustatyti, pagal EN ISO 11654 standartą. Taikant šį metodą, pagal EN ISO 20354 standartą išmatuotos vertės paverčiamos į oktavos pločio juostas ties 250, 500, 1000, 2000 ir 4000 Hz dažniais ir nubrėžiamos grafike. Po to standartinė orientacinė kreivė stumiama link matuojamų verčių kol gaunamas „geriausias atitikmuo“. Išvestinė αw vertė svyruos 0,00 ir 1,00 ribose, tačiau bus išreiškiama tik skaičiumi kartotiniu 0,05, pvz. alfa w = 0,65.

Svertinis garso sumažinimo koeficientas - Rw – tai vieningas oru sklindančio garso sumažinimo koeficiento laboratorijų matavimų įvertinimas. Įvertinimą apibrėžia EN ISO 717-1 standartas iš matavimų, darytų pagal EN 20140-3 standartą trečiosios oktavos dažnių juostoje 100-3150 Hz.

Svertinis pakabinamų lubų sunormintas lygio skirtumas, Dncw - oru sklindančio garso izoliacijos tarp patalpų su ta pačia pakabinamų lubų erdve vieningas laboratorijų išmatavimų įvertinimas. Įvertinimas nustatytas pagal EN ISO 717-1 standartą iš matavimų, darytų pagal EN 20140-9 standartą trečiosios oktavos dažnių juostoje 100-3150 Hz.

Gaminiai

Svarbiausios vietos

Ištekliai ir specifikacijos

Ieškoti